14.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 01:47

鄂州寓館嚴澗宅

鳳有高梧鶴有松,
偶來江外寄行蹤。
花枝滿院空啼鳥,
塵榻無人憶臥龍。
心想夜閒唯足夢,
眼看春盡不相逢。
何時最是思君處,
月入斜窗曉寺鐘。

 

Ngạc Châu ngụ quán Nghiêm Giản trạch

Phụng hữu cao ngô hạc hữu tùng,
Ngẫu lai giang ngoại ký hành tung.
Hoa chi mãn viện không đề điểu,
Trần tháp vô nhân ức ngoạ long.
Tâm tưởng dạ nhàn duy túc mộng,
Nhãn khan xuân tận bất tương phùng.
Hà thì tối thị tư quân xứ,
Nguyệt nhập tà song hiểu tự chung.

 

Dịch nghĩa

Chim phượng có cây ngô đồng, chim hạc có cây thông
Tôi tình cờ đến vùng Giang ngoại dừng bước chân
Hoa nở đầy cành trong viện, chỉ có tiếng chim hót
Giường phủ bụi không người gợi nhớ tới rồng nằm
Đêm an nhàn tưởng nhớ, chỉ còn gặp ông trong mộng
Mắt nhìn xuân tàn mà không gặp ông
Thật ra nơi tưởng nhớ ông bây giờ là ở đâu?
Có ánh trăng chếch qua cửa sổ và tiếng chuông chùa ban mai


Nguyên chú: “Thời Giản bất tại” (Lúc đó Giản vắng nhà). Ngạc Châu nay là huyện Vũ Xương, tỉnh Hố Bắc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Phượng có ngô cao, hạc có thông,
Dấu chân dun dủi gởi ngoài sông.
Suông nghe chim hót hoa đầy viện,
Chạnh nhớ rồng nằm chiếu vắng không.
Lòng nghĩ đêm thanh riêng đủ mộng,
Mắt nhìn xuân hết chẳng cùng trông.
Nào nơi nhớ bạn nay sao nhỉ,
Chùa vẳng chuông mai, cửa nguyệt lồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Phượng đậu ngô đồng, hạc đậu thông
Tình cờ Giang ngoại ghé thăm ông.
Hoa đơm đầy viện vang chim chóc
Giường bụi vắng người nhắc chốn rồng.
Đêm lặng trong lòng mong mộng gặp
Xuân tàn trước mắt đến như không.
Thật ra giờ tưởng ông đâu nhỉ ?
Cửa sớm trăng vào vọng tiếng chuông.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Phượng có cành ngô, hạc có tùng,
Tình cờ gửi vết chốn ngoài sông.
Nhánh đầy hoa viện, riêng chim hót,
Giường bụi không người, nhớ bóng rồng.
Lòng nghĩ đêm nhàn, mơ mộng gặp,
Mắt nhìn xuân hết, nhớ nhau suông.
Nơi mong tưởng bạn nay sao nhỉ?
Trăng ngả vào song, sáng vẳng chuông.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phượng ngô đồng, hạc thông già thường đậu
Ta tình cờ, Giang ngoại ghé dừng chân
Hoa đầy cành, chim ríu rít nơi sân
Giường phủ bụi, rồng nằm, sao vắng bóng?
Đêm thanh vắng, gặp ông, chỉ là mộng
Mắt nhìn xuân, mà chẳng thấy ông đâu
Thật ra thì, ông ở tuốt nơi đâu?
Trăng chiếu chếch, tiếng chuông chùa điểm sáng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời