Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:45, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/10/2010 01:36

Thập tư kỳ 3

Tư quân vô kế niệm quân ca,
Cung dạng ung dung tiết phách hoà.
Cửu thập nhật xuân quy thảo suất,
Tân thanh thuỳ phục xướng năng qua.

 

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, chỉ nhẩm lại khúc ca nàng vẫn hát,
Cung điệu khoan thai, nhịp phách hài hoà.
Chín chục ngày xuân, sao qua đi một cách vội vàng,
Khúc hát mới, rồi đây còn ai hát hay hơn được nàng!

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, ta đành nhẩm khúc ca,
Ung dung cung điệu nhịp êm hòa.
Thiều quang chín chục thôi vèo hết,
Tiếng hát nàng, nay ai vượt qua?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ nàng hát lại khúc nàng ca
Cung điệu khoan thai nhịp phách hoà
Chín chục ngày xuân sao bước vội
Giọng nàng nay sánh mấy ai qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lại nhớ nàng đành mặc áo nàng,
Vẫn còn thơm phúc được hương làn.
Đường kim mũi chỉ nàng in dấu,
Đau đớn tài còn khuất đảm đang!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời