12/08/2020 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 3

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:45

 

Phiên âm

Tư quân vô kế niệm quân ca,
Cung dạng ung dung tiết phách hoà.
Cửu thập nhật xuân quy thảo suất,
Tân thanh thuỳ phục xướng năng qua.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, chỉ nhẩm lại khúc ca nàng vẫn hát,
Cung điệu khoan thai, nhịp phách hài hoà.
Chín chục ngày xuân, sao qua đi một cách vội vàng,
Khúc hát mới, rồi đây còn ai hát hay hơn được nàng!

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, ta đành nhẩm khúc ca,
Ung dung cung điệu nhịp êm hòa.
Thiều quang chín chục thôi vèo hết,
Tiếng hát nàng, nay ai vượt qua?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 3