Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 19:41, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/10/2010 01:35

Thập tư kỳ 2

Tư quân vô kế phủ quân cầm,
Trụ xuế huyền giao lạc khước âm.
An phổ dục xoang bất thanh điệu,
Bồi hồi để ngoạn chỉ thương tâm.

 

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem đàn của nàng ra gảy,
Phím gãy, dây quánh lại, sai lạc cả tiếng.
Theo bài đàn, muốn lựa xoang mà không thành điệu,
Bồi hồi ngắm nghía, chỉ càng đau lòng mà thôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đàn nàng, ta lại gảy,
Trụ tan, dây vướng, lạc thanh âm.
Theo bài, lựa khúc không thành điệu,
Ngắm kỹ, bàng hoàng thêm khổ tâm!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ nàng khôn cách gảy đàn xưa
Phím hỏng dây chùng lạc tiếng tơ
Xoang khúc dở danh âm điệu hỏng
Bàng hoàng ngắm lại khổ lòng chưa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ nàng đành gảy đàn bên nàng,
Phím gãy dây vương lạc tiếng vang.
Bài lựa theo xoang không có điệu,
Bồi hồi ngắm kỹ lòng đau mang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời