23/03/2023 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập tư kỳ 2

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 19:41

 

Phiên âm

Tư quân vô kế phủ quân cầm,
Trụ xuế huyền giao lạc khước âm.
An phổ dục xoang bất thanh điệu,
Bồi hồi để ngoạn chỉ thương tâm.

Dịch nghĩa

Nhớ nàng không có cách nào, đành đem đàn của nàng ra gảy,
Phím gãy, dây quánh lại, sai lạc cả tiếng.
Theo bài đàn, muốn lựa xoang mà không thành điệu,
Bồi hồi ngắm nghía, chỉ càng đau lòng mà thôi.

Bản dịch của Trần Lê Văn

Thương nhớ, đàn nàng, ta lại gảy,
Trụ tan, dây vướng, lạc thanh âm.
Theo bài, lựa khúc không thành điệu,
Ngắm kỹ, bàng hoàng thêm khổ tâm!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Thập tư kỳ 2