- Sao cháu cứ hỏi mãi
Bao giờ lưng bà còng?
- Để cháu làm tôm, tép
Đưa bà qua đường cong!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]