29/01/2022 12:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà và cháu

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2014 14:49

 

- Sao cháu cứ hỏi mãi
Bao giờ lưng bà còng?
- Để cháu làm tôm, tép
Đưa bà qua đường cong!
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Bà và cháu