Ghềnh réo nguồn xa, hồn vẫn ngóng
Núi xanh khói quặn một chiều mong
Ai xuôi - xuôi tiếng gà trên sóng
Ngụp lặn thơ tôi sải ngược dòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]