04/02/2023 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với sông Đà

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 08:23

 

Ghềnh réo nguồn xa, hồn vẫn ngóng
Núi xanh khói quặn một chiều mong
Ai xuôi - xuôi tiếng gà trên sóng
Ngụp lặn thơ tôi sải ngược dòng
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Với sông Đà