Tặng Quang Dũng

Bạn cho tôi tranh bạn vẽ sông Đà
Bông lau tím, buổi chiều quê, bến bãi...
Câu thơ cũ, trời mây, tôi ngắm mãi
Sóng đôi bờ ru vỗ tuổi thơ xa

Không vẽ núi. Tôi vẫn nhìn thấy núi
Cái màu xanh đáy nước - sắc Ba Vì!
Ra thế đó, những sắc màu của đất
Vẫn chìm sâu trong đáy mắt người đi...


1-1970

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]