Tặng Quang Dũng

Bạn cho tôi tranh bạn vẽ sông Đà
Bông lau tím, buổi chiều quê, bến bãi
Câu thơ cũ, trời mây tôi tắm mãi
Sóng đôi bờ ru vỗ tuổi thơ xa

Không vẽ núi, tôi vẫn nhìn thấy núi
Cái màu xanh đáy nước: sắc Ba Vì
Ra thế đó, những sắc màu của đất
Vẫn chìm sâu trong đáy mắt người đi


Nguồn: Bóng núi (thơ), Ngô Quân Miện, NXB Hội nhà văn, 1993