Qua cầu sông Đuống - ban đêm
Điện nhà máy Gỗ, máy Diêm sáng ngời
Tưởng đâu sông Đuống ngủ rồi
Mà câu quan họ ghẹo người vẫn sang
Nhà cao ngó xuống sông vàng
Công nhân mấy tốp chừng đang học bài
Cửa vuông mở rộng khung trời
Giữa đêm mà vẫn thấy đời sáng sao!


1960

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]