11.00
10 bài thơ
Tạo ngày 23/08/2008 00:19 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 18/07/2014 08:55 bởi hongha83
Tập thơ Bông hoa cỏ bao gồm 24 bài, do NXB Tác phẩm mới ấn hành năm 1981, in chung với thơ của Nguyễn Bùi Vợi.