Ơi chú bê con
Cái áo đen tuyền
Ngôi sao trước trán
Ơi con bê trắng
Ơi chú bê vàng
Móng như phẩm oản

Cỏ thơm mùi mật
Bê đừng lang thang
Bê ngoan đừng chạy
Mơn mởn dưới chân
Mùa xuân đang dậy

Ta yêu bê non
Như đàn em nhỏ
Ngày thả trên đồi
Đêm canh giấc ngủ

Những đêm gió trở
Ta bế trong lòng
Ta nghe bê thở
Đêm dài mắt chong

Trời xuân xanh trong
Con ong tìm nhuỵ
Cánh thơm giữa đồng
Con gà rừng gáy
Nương vừng lên bông

Bê nhìn bê ngó
Máy cày sơn đỏ
Ô tô đầy cỏ
Bụi mù phóng xuôi...

Nông trường ta đó!
Ơi đàn bê con
Có nghe tiếng sáo
Trên đồi véo von
Có nghe tiếng hát
Cỏ đồng tươi non?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]