Bé lon ton trong nhà
Khách của bà đến chơi
Khen bé kháu khỉnh quá
Bé cười giòn rất tươi.

Bé chưa hiểu hỏi bà:
“Kháu khỉnh là gì ạ?”
- Kháu khỉnh là nết na
Hay ăn, ngoan, chóng lớn.

Bà ôm bé âu yếm
Hít hà mái tóc thơm
Bé thấy chẳng ai hơn
- “Bà nội kháu khỉnh quá”!


1-2013