Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2009 19:14

村豪

日擊收田鼓,
時稱大有年。
濫傾新釀酒,
包載下江船。
女髻銀釵滿,
童袍皮毛鮮。
里胥休借問,
不信有官權。

 

Thôn hào

Nhật kích thu điền cổ,
Thì xưng đại hữu niên.
Lạm khuynh tân nhưỡng tửu,
Bao tải hạ giang thuyền.
Nữ kế ngân thoa mãn,
Đồng bào bì mao tiên.
Lý tư hưu tá vấn,
Bất tín hữu quan quyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Ngày thúc trống ra ruộng
Rêu rao năm được mùa
Rượu mới nấu bừa bãi
Thuyền thuê chở tha hồ
Gái: đầu đầy trâm bạc
Trai: mình mặc đồ tơ
Lý hương đừng hoạnh hoẹ
Quan trên cũng bằng thừa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày ngày thúc trống ra đồng
Rêu rao ngoài miệng rằng năm được mùa
Rượu ngon cứ nấu cất bừa
Thuyền thuê mặc sức chở đưa tha hồ
Trai thì mặc áo lụa tơ
Gái thì trâm bạc nhởn nhơ ngoài đường
Nếu không có bọn lý hương
Quan trên cũng chẳng có đường ra oai

14.00
Trả lời