Trinh trắng lòng hoa một điểm vàng,
Ánh hồng rực rỡ nắng xuyên ngang.
Tương tư cánh đậu trên cành mận,
Mái tóc mùi quen thoảng gió hương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]