Trinh trắng lòng hoa một điểm vàng,
Ánh hồng rực rỡ nắng xuyên ngang.
Tương tư cánh đậu trên cành mận,
Mái tóc mùi quen thoảng gió hương.


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990