Hờ hững, em đưa chiếc lược ngà
Chải đôi mái tóc rủ loà xoà
Bên em, lặng lẽ anh ngồi ngắm
Màu tóc huyền em phản nước da.

Bỗng đưa tay giữ cánh tay em
- Em hãy ngừng cho anh ngắm xem
Mấy cái tóc mai vờn trước trán
Cho vừng trán đẹp, đẹp hơn thêm.

Nũng nịu giằng tay, em bảo: “Thôi!
Cho em soi kính rẽ đường ngôi
Làm cô gái Huế cho anh ngắm
Tình tứ nhiều hơn món tóc mai.”


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]