25.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 19:28

Trân trọng mạc giao hành khách thú
Đoản trường tình tự ký ân cần

LÊ BÍCH NGÔ

“Dương liễu mười bài” chép gửi anh.
Ly hoài, ai khéo gợi cho mình.
Bích Ngô âu cũng lòng thôn nữ
Chung với nghìn xưa một mối tình.

“Bên đường, qua lại bao nhiêu khách;
“Riêng bẻ cành xuân đưa tặng nhau.
“Sung sướng Giang Nam chàng phới ngựa,
“Tháng bảy bóng liễu rũ tơ sầu...

“Lả lướt đợi ngày xuân trở lại;
“Ngày xuân trở lại, hỏi bao ngày!
“Năm canh lạnh lẽo kinh sương gió,
“Ngùi ngậm tàn xuân hoa rụng đầy...”

Nét mực vừa khô, lệ ướt dầm.
Lời xưa thêm gợi mối thương tâm
Biệt ly còn bận đời danh sĩ;
Huống chốn buồng the khách chỉ kim.


Lê Bích Ngô là một người bạn chí thân của Phan Thanh Giản, có viết gửi Phan Thanh Giản mười bài thơ dương liễu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]