宴梅道士山房

林臥愁春盡,
搴帷覽物華。
忽逢青鳥使,
邀入赤松家。
金灶初開火,
仙桃正發花。
童顏若可駐,
何惜醉流霞!

 

Yến Mai đạo sĩ sơn phòng

Lâm ngoạ sầu xuân tận,
Khiên duy lãm vật hoa.
Hốt phùng thanh điểu sứ,
Yêu nhập Xích Tùng gia.
Kim táo sơ khai hoả,
Tiên đào chính phát hoa.
Đồng nhan nhược khả trú,
Hà tích tuý lưu hà!

 

Dịch nghĩa

Nằm trong rừng đang sầu xuân qua hết
Vén màn lên nhìn cảnh vật hoa sắc
Bỗng gặp sứ giả của thần tiên lại
Mời vào viếng thăm nhà tiên ông
Mới bắt đầu nhóm lửa luyện đan bỏ táo vàng vào
Cây đào tiên chính đang nở hoa
Nếu mà giữ được vẻ mặt còn tươi trẻ
Thì tiếc gì say sưa uống rượu tiên


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lâm cư buồn nỗi xuân qua,
Vén màn ngắm cảnh đậm đà trước hiên.
Chim xanh chợt thấy đem tin,
Mời vào nhà ở của tiên Xích Tùng.
Luyện vàng lò nhóm lửa nồng,
Đào tiên đang nở cánh hồng thắm tươi.
Ví mà giữ được trẻ hoài,
Tiếc gì chẳng uống cho say rượu thần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tựa núi buồn xuân hết,
Vén màn cảnh tuyệt vời.
Tin chim xanh chợt gởi,
Nhà Xích tử nhàn chơi.
Lò thuốc lửa vừa ửng,
Đào tiên hoa chớm ngời.
Nét xuân mà giữ mãi,
Tiên tửu sao cầm hơi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Rừng ngậm ngùi buồn xuân hết,
Vén màn cảnh đẹp hiện ra.
Chim xanh chợt gặp tin sứ,
Mời đến Xích Tùng chơi nhà!
Vừa nhóm lò vàng ửng lửa,
Đào tiên mùa rộ nở hoa.
Trẻ trung nếu giữ được mãi,
Sao chẳng say như ráng hà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nằm trong rừng đang sầu xuân hết
Vén rèm xem cảnh đẹp tốt tươi
Bỗng chim sứ giả tới mời
Đến Xích Tùng tử cùng vui rượu trà
Tới nơi thấy lò vừa nhóm lửa
Đào tiên thì sắp sửa ra hoa
Ví như trẻ mãi không già
Tiếc chi việc rượu Lưu hà uống say!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sầu xuân qua hết ngụ trong rừng,
Màn vén lên nhìn hoa sắc bừng.
Sứ giả thần tiên chợt gặp gỡ,
Đến nhà tiên ông viếng thăm từng.
Luyện đan bỏ táo vừa bùng lửa,
Cây chính đào tiên hoa nở bừng,
Tươi trẻ dung nhan còn giữ được,
Tiếc gì uống rượu tiên say mừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời