Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 7 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/07/2005 18:29

歸信吟

淚墨灑為書,
將寄萬里親。
書去魂亦去,
兀然空一身。

 

Quy tín ngâm

Lệ mặc sái vi thư
Tương ký vạn lý thân
Thư khứ hồn diệc khứ
Ngột nhiên không nhất thân.

 

Dịch nghĩa

Lệ hoà nước mắt viết thành thư
Gửi đến người thân xa vạn dặm
Thư đi hồn cũng đi theo
Bỗng chốc chỉ còn trơ lại thân này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Lệ hoà nước mắt thành thư
Gửi người yêu quý bây giờ muôn xa
Thư đi hồn cũng đi mà
Chỉ còn trơ lại thân ta sững sờ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Viết thư, nghiên mực nước mắt hoà,
Gửi người yêu dấu ngàn dặm xa.
Thư đi tưởng như hồn đi nốt,
Giây lát chỉ còn lại thân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lệ nhoè mực viết thơ
Gởi người vạn dặm mờ.
Hồn theo thơ đi mất
Bỗng chốc thân thẫn thờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lệ hoà cùng mực viết thành thơ
Gởi đến người thân vạn dặm mờ.
Thơ gởi mà như hồn cũng gởi
Thân này bỗng chốc chỉ còn trơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa không chính xác

Tại sao lệ - mặc mà dịch nghĩa là "lệ hòa nước mắt"? Mực hòa nước mắt chứ nhỉ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lệ rơi thành mực viết thư nhà
Gửi tới người thân vạn dặm xa
Hồn cũng đi theo thư đã gửi
Ngẩn ngơ còn lại mỗi thân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viết thành thư lệ hoà với mực
Gửi người thân ở cực tận xa
Thư đi hồn cũng theo qua
Bỗng nhiên trơ trọi còn ta thân này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mực lệ viết nên thơ
Gởi người muôn dặm cách
Thơ đi hồn đi mất
Chỉ còn thân trơ vơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời