105.00
34 bài thơ
1 người thích
Đăng ký ngày 03/04/2016 14:48, số lượt xem: 4383
TRÀ VĂN MƯỜI
Ngày sinh: 04/05/1965
Địa chỉ: Hoà Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Bút danh: Mười Nguyệt
- Từ 1972 đến 1981, học ở Hoà Khánh.
- Từ 1981 đến 1984 học trường THPT Cái Bè
- Từ 1984 đến 1986 học ở trường Sư Phạm cấp II Tiền Giang.
- Từ 1986 đến 2001 dạy học ở trường THCS An Thái Trung, Cái Bè, Tiền Giang. (Năm 2002 tốt nghiệp ĐHSP Huế)
- Từ 2001 đến nay dạy học ở trường THCS Hoà Khánh, Cái Bè, Tiền Giang.
- Sáng tác thơ từ năm 1979
- Đã xuất bản tập thơ TÌNH SÓNG GỢN, NXB Thanh Niên, 2016
ĐT: 0919 283 242
Email: muoinguyet@gmail.com
Website: muoinguyet.violet.vn