35.00
Đăng ngày 08/07/2018 09:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Mười Nguyệt vào 08/07/2018 10:03, số lượt xem: 295

Siêu máy bơm ngốn hơn nghìn tỷ
Giải thích sao đây với dân mình
Thành phố chiều mưa, người đang khóc
Đường về mù mịt… Những dòng sông!

Tiền Giang ngày 30/6/2018