15.00
Đăng ngày 02/01/2018 07:31, số lượt xem: 338

Phương đó giờ đây nhiều sương gió
Hình bóng em hoa đã nhạt nhoà
Anh còn trông ngóng làm chi nữa
Mộng ước chung hình đã phôi pha

Thu đến bay đi rồi bay mãi
Hoàng hôn trở lại bến sông xưa
Iêu chi nữa thêm sầu chất chứa

Mộng mơ nhiều rồi cũng tàn phai
Ôi, em nhớ những ngày thơ dại
Ngày hồn nhiên trong sáng vô ngần
Ghét ư? Không, em chẳng ghét ai

Tuổi thơ dại chỉ cười và khóc
Uống nước mắt làn môi mằn mặn
Yêu nhau rồi mới thấy đắng cay
Em xin anh đừng bao giờ nhắc
Ngày đó qua chôn tận tháng ngày.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016