15.00
Đăng ngày 29/12/2017 13:33, số lượt xem: 274

Đừng gọi tên tôi!
Đừng gọi hồn tôi!
Tình đã phai phôi
Tình đã quên tình

Giờ đây em yêu thương bên ai
Còn tôi lòng vẫn men say
Cuộc đời quên hết chua cay

Tình đã ra đi theo ngày tháng khô khan
Thượng Đế ơi, sao lắm đau buồn
Người ơi, cứ đi như gió
Còn tôi…

Tôi sẽ quên luôn
Xin đừng gợi lại làm gì
Thêm nhớ, người ơi!

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016