15.00
Đăng ngày 01/01/2018 07:22, số lượt xem: 777

Nhẫn cột tay em chiều hôm ấy
Anh kết bằng cỏ dại bên đường
Vô tri vô giác mà yêu thương
- Có gì sánh được phải không em?

- Không đâu anh, em xin cất giữ!
Suốt cuộc đời không thể hao mòn
Ai biết được khi tình phai bạc
Nhẫn cỏ chiều nay đã héo hon

Còn đâu kỷ niệm hứa ban đầu
Em xin giết chết tình ngày đó
Vứt bỏ ra sân ném hẹn hò
Lăn tròn nhẫn cỏ nỗi thương đau.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016