Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/10/2016 12:18, số lượt xem: 221

Nếu phải chờ anh mà thành núi
Thì em xin ngóng đợi một lần
Chỉ sợ khi em thành xanh biếc
Ngàn năm chẳng thấy dấu chân anh.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016