15.00
Đăng ngày 29/12/2017 13:22, số lượt xem: 217

Nếu đời anh còn nhìn thấy mùa xuân
Thì anh sẽ còn thương em mãi mãi
Và mỗi khi xuân về trăng đọng lại
Hình bóng em ngự trị mãi tim này

Và sống hết với thời gian chậm rãi
Không hề phai mà muôn thuở đậm thêm
Mỗi lúc xuân về anh gieo thương nhớ
Nhớ thật nhiều và nhớ mãi môi trăng

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016