25.00
Đăng ngày 02/01/2018 07:37, số lượt xem: 377

Nhìn em mặc áo tím
Anh rất thích làm thơ
Nhìn em đứng soi gương
Anh thích làm tấm kính

Nhưng rất khổ nỗi là
Đời anh còn tay trắng
Làm sao dám nói năng
Chỉ nhìn thôi em nhé!

Nhưng nay thôi hết rồi
Làm sao anh đến gần
Vì công danh lao đao
Thi cử, ôi lận đận!

Tay trắng là trắng tay
Làm sao anh dám nói
Những lời yêu lứa đôi
Chỉ nhìn… nhưng đóng cửa

Thôi đành đếm bước đi
Lủi thủi bên hè phố
Yên phận với đời nghèo
Đã yêu, không thổ lộ.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016