25.00
Đăng ngày 29/12/2017 13:28, số lượt xem: 498

Tôi trở về đây
Trăng đã ra đi
Kỷ niệm còn đây
Trăng ơi, còn nhớ?

Quán nhỏ còn đây
Khách kia đi mãi
Con đường còn đây
Ngày ngày vẫn đợi

In lại dấu xưa
Nhưng tìm đâu thấy
Thôi đã qua ngày
Chuỗi đời men nhớ

Tôi trở về đây
Tiếc thương kỷ niệm
Thu nhặt lá vàng
Cho mùa thu chết

Thôi đã qua rồi
Pha lê mộng nhớ
Tình như tranh gió
Thời gian xoá mờ.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016