Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/12/2017 13:16, số lượt xem: 347

Gió lộng Tây Nam đang ào đến
Mây đen vần vũ phủ bao quanh
Chiều nay sao lại ùa thương nhớ
Nỗi buồn tràn ngập cả không gian

Anh nhớ ngày đầu mình hò hẹn
Mùng bảy xuân rồi em nhớ không?
Em ơi, có nhớ như anh nhớ
Mùng bảy xuân rồi dạ ngóng trông

Giờ này em ở tận phương nào
Mọi người đang nhắc đến tên em
Anh đây thêm nhớ yêu em quá
Làm sao tìm đến vòng tay êm?

Kẻo không sẽ muộn mất chuyến đò
Đò sẽ sang sông, anh tay không
Tiễn biệt người đi trăng lấy chồng
Đò ơi, hãy đợi đón ta sang!

Gào lên và thét trong mộng tưởng
Mưa vũ trụ chiều ngập con đường
Mưa ơi, cho xếp li thương nhớ
Mang đến người trăng ta vấn vương!

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016