15.00
Đăng ngày 02/01/2018 07:24, số lượt xem: 353

Quán nửa khuya đèn dầu đã cạn
Em vẫn ngồi đây đón đợi anh
Chiều qua anh hứa sao không đến
Cho em rũ rượi vội khép mình

Quán nhỏ bên đường không còn khách
Kìa, dáng ai, có phải là anh
Sao anh lên tối đến thế này?
Em ngỡ đôi mình quá mong manh.

Nguồn: Tình sóng gợn, NXB Thanh Niên, 2016