Hãy cho tôi chiếc vé giã từ
Trên chuyến tàu đi đâu cũng được
Hãy cho tôi lên được chuyến tàu
Với chiếc vé chia tay quá khứ
Miễn là tôi đừng lỡ chuyến tàu xa

Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Cuộc tình ngọt ngào, tươi tắn nhường kia
Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Đủ cho tim ta chói sáng một lần
Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Đủ ghi dấu đời mình trước lúc phải đi xa

Và có thể đây là lời vĩnh biệt


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)