Dreams

Hold fast to dreams
For if dreams die
Life is a broken-winged bird
That can not fly

Hold fast to dreams
For when dreams go
Life is a barren field
Frozen with snow

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của vô danh

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vuột tầm tay
Đời thành chim gãy cánh
Ngập ngừng chẳng dám bay

Ước mơ xin níu chặt
Kẻo mơ vỗ cánh bay
Đời hoá đồng hoang lạnh
Đông cứng trong tuyết dầy

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy giữ chặt giấc mơ
Bởi khi giấc mơ chết
Đời như chim gãy cánh
Chẳng thể nào bay được

Hãy giữ chặt giấc mơ
Bởi khi giấc mơ qua
Đời như đồng khô cạn
Lạnh giá trong băng tuyết

14.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Minh

Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là chim gãy cánh
Chẳng thể bay tung trời

Hãy ước mơ bạn ơi
Vì khi mơ qua rồi
Đời là đồng hiu quạnh
Trắng một màu tuyết rơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời