13/08/2022 05:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điệu blues giã biệt
Six-bits blues 

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 03/04/2012 15:30

 

Nguyên tác

Gimme six-bits’ worth o’ ticket
On a train that runs somewhere.
I say six-bits’ worth o’ ticket
On a train that runs somewhere.
I don’t care where it’s goin’
Just so it goes away from here. 

Baby, gimme a little lovin’
But don’t make it too long.
A little lovin’, babe, but
Don’t make it too long.
Make it short and sweet, your lovin’,
So I can roll along. 

I got to roll along!

Bản dịch của Bằng Việt

Hãy cho tôi chiếc vé giã từ
Trên chuyến tàu đi đâu cũng được
Hãy cho tôi lên được chuyến tàu
Với chiếc vé chia tay quá khứ
Miễn là tôi đừng lỡ chuyến tàu xa

Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Cuộc tình ngọt ngào, tươi tắn nhường kia
Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Đủ cho tim ta chói sáng một lần
Hãy đừng buồn dù cuộc tình quá ngắn
Đủ ghi dấu đời mình trước lúc phải đi xa

Và có thể đây là lời vĩnh biệt
Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt dịch, NXB Văn học, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Điệu blues giã biệt