Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có-trời-biết-được
Anh đã bảo
Cuộc đời anh chẳng có gì đâu
Toàn những thứ có-trời-biết-được
Một thứ này rồi thêm thứ khác
Dồn mãi vào trong tủi cực của anh.

Khi gặp em
Anh ngỡ gặp một thiên thần trinh bạch
nhưng em đã biến thành con quỷ độc
Đã làm anh như dại như điên

Hãy bảo anh, em hãy bảo anh
Gì đã khiến tình yêu đau đớn thế?
Hãy bảo anh
Gì đã khiến
Tình yêu đau đớn thế?
Nó túm anh, nó bẻ vụn anh ra.
Mà anh cứ phải yêu trở lại.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé