Con ơi con, mẹ sẽ bảo con này
Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê
Mà có nhiều đinh
Có nhiều dằm gỗ
Có nhiều thanh ván gãy
Và những chỗ
trống trơn
Không đệm trải trên sàn

Nhưng bao giờ
Mẹ vẫn cứ leo lên
Mẹ bước qua từng bậc nhỏ
Mẹ theo những đường quành
Và có khi đi vào chỗ tối đen
Nơi không có ánh đèn
Thế đấy, con ơi, chớ bao giờ quay lại
Chớ ngồi yên trên những bậc thang
Chỉ vì thấy bước đường đi cay cực
Và giờ đây, hãy đừng ngã gục,
Vì, con ơi, mẹ vẫn bước đều,
Mẹ vẫn cứ leo lên
Cuộc đời, đối với mẹ, không là một thang gác pha lê

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)