將還越留別豫章諸公

客烏倦飛思舊林,
徘徊猶戀眾花陰。
他時相憶雙航葦,
莫問吳江深不深。

 

Tương hoàn Việt lưu biệt Dự Chương chư công

Khách ô quyện phi tư cựu lâm,
Bồi hồi do luyến chúng hoa âm.
Tha thì tương ức song hàng vi,
Mạc vấn Ngô giang thâm bất thâm.

 

Dịch nghĩa

Chim khách bay chán nay nhớ rừng cũ,
Nhưng cứ dùng dằng lưu luyến những bụi hoa cho bóng mát.
Lúc trên đất khách cứ nhớ mãi đám lau sậy bên cầu nổi,
Đừng hỏi xem sông Ngô nông sâu thế nào.


Đất Việt gồm tỉnh Chiết Giang ngày nay. Dự Chương nay thuộc thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chim chán bay muốn về rừng cũ
Lại dùng dằng thương nhớ bụi hoa
Xa nhà nhớ mãi bờ lau
Sông Ngô cầu nổi nông sâu không màng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chim bay mỏi cánh nhớ rừng
Bồi hồi còn luyến đến từng khóm hoa
Cầu lau nơi chốn quê nhà
Sông Ngô đừng hỏi đâu là nông sâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mãi bay chim khách nhớ rừng
Dùng dằng lưu luyến đến từng bụi hoa.
Nhớ lau xa đất quê nhà,
Sông Ngô đừng hỏi xem là nông sâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chim khách chán bay nay nhớ rừng,
Dùng dằng luyến những bụi hoa từng.
Đám lau nhớ mãi trên cầu nổi,
Đừng hỏi sông Ngô sâu cở chừng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời