Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thất tịch (24)

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2009 19:20

海中七夕

天上人間同一樣,
會時常少別時多。
征夫莫惹勞浮海,
牛女今宵亦度河。

 

Hải trung thất tịch

Thiên thượng nhân gian đồng nhất dạng,
Hội thời thường thiểu biệt thời đa.
Chinh phu mạc nhạ lao phù hải,
Ngưu, Nữ kim tiêu diệc độ hà.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Trời trên, trần dưới: khác gì nhau
Sum họp thì thưa, ly biệt nhiều
Du khách đừng than đi biển nhọc
Đêm nay, cầu bắc, vợ chồng Ngâu


Nguồn: Danh nhân Hà Nội (Tập II)/ NXB Hà Nội, 1976.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời trên, trần dưới khác đâu,
Nhiều ly biệt lại rất thưa sum vầy,
Khách than đi biển nhọc chầy,
Bắc cầu nay vợ chồng Ngâu gặp rồi.

11.00
Trả lời