01/10/2022 09:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hải trung thất tịch
海中七夕

Tác giả: Lý Văn Phức - 李文馥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 19:20

 

Nguyên tác

天上人間同一樣,
會時常少別時多。
征夫莫惹勞浮海,
牛女今宵亦度河。

Phiên âm

Thiên thượng nhân gian đồng nhất dạng,
Hội thời thường thiểu biệt thời đa.
Chinh phu mạc nhạ lao phù hải,
Ngưu, Nữ kim tiêu diệc độ hà.

Bản dịch của Hoa Bằng

Trời trên, trần dưới: khác gì nhau
Sum họp thì thưa, ly biệt nhiều
Du khách đừng than đi biển nhọc
Đêm nay, cầu bắc, vợ chồng Ngâu
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (Tập II)/ NXB Hà Nội, 1976.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Văn Phức » Hải trung thất tịch