辛未七夕

恐是仙家好別離,
故教迢遞作佳期。
由來碧落銀河畔,
可要金風玉露時。
清漏漸移相望久,
微雲未接過來遲。
豈能無意酬烏鵲,
惟與蜘蛛乞巧絲。

 

Tân Mùi thất tịch

Khủng thị tiên gia hiếu biệt ly,
Cố giao thiều đệ tác giai kỳ.
Do lai bích lạc Ngân Hà bạn,
Khả yếu kim phong ngọc lộ thì.
Thanh lậu tiệm di tương vọng cửu,
Vi vân vị tiếp quá lai trì.
Khởi năng vô ý thù ô thước,
Duy dữ tri thù khất xảo ty.

 

Dịch nghĩa

Phải chăng người tiên thích cảnh biệt ly?
Khiến nên cách nhau xa xôi lại có cuộc hẹn hò tốt lành
Bởi thế có chuyện bên bờ sông Ngân trên trời biếc
Vào lúc gió vàng móc ngọc mùa thu
Trông nhau mãi theo giọt lậu trong veo chầm chậm
Trễ tràng đi qua cùng đám mây mỏng chưa gặp nhau
Há rằng do vô ý không đền ơn quạ (nên không bắc cầu)?
Chỉ vì Chức Nữ bận cho nhện sợi tơ khéo léo nên lỡ hẹn.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đẹp nhất tiên giới ấy biệt ly
Xa xôi nên giục thuở giai kỳ
Sông Ngân trời biếc còn qua bến
Móc ngọc hơi thu hẳn gặp thì
Giọt lậu trong veo chầm chậm điểm
Vầng trăng man mác trễ tràng đi
Phi đâu hờ hững đền ơn quạ?
Mối nhện cho người “khất xảo ti”.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Xich Phi Ho @Mai Hoa Trang

Có lẽ người tiên thích biệt ly
Thiên nhai mới có mộng tương kỳ
Nhớ khi trời biếc sông Ngân đó
Nhắc chuyện gió vàng sương ngọc chi
Nước nhỏ vô tình trông ngóng mãi
Mây mờ chia cách cứ diên trì
Đâu vì vô ý quên ơn quạ
Mải dỗ nhện làm khất xảo ti

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Ắt hẳn thần tiên thích biệt ly,
Nên xui xa cách hẹn sum vầy.
Ngân hà trời biếc từ chia cách,
Móc ngọc gió vàng ước bấy nay.
Thời khắc dần trôi, mòn mỏi đợi,
Chòm mây chậm nối, lững lờ bay.
Há đâu vô ý nhờ ô thước,
Mải khấn nhện vàng giăng chút tơ.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

E rằng chư tiên quen ly biệt
Nên ở xa có cuộc hẹn hò
Xưa từ hai bến Ngân Hà
Phải là lúc có gió ngà sương châu
Nay hồ chậm, gặp nhau lâu lắc
Lại mây chưa nối được đôi bờ
Há vì ô thước không ưa?
Chỉ vì cho nhện “xảo tơ”, muộn màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Chẳng lẽ người tiên thích biệt hoài
Xa nhau mới có hẹn sum vầy
Nơi bờ Ngân Hán khung trời biếc
Lúc gió vàng Thu sương ngọc bay
Mãi đợi, vẫn gieo đều giọt nước
Chưa về, không đón kịp làn mây
Vì mong tập khéo đan như nhện
Hay tại vô tình chuốc quạ say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phải chăng tiên thích cảnh biệt ly?
Nên cách xa nhau lại hẹn kỳ.
Bởi chuyện sông Ngân trời bến biếc,
Vào thu sương ngọc gió vàng thì.
Trông nhau giọt lậu trong chầm chậm,
Chưa gặp đám mây qua trễ đi.
Vô ý không đền ơn nghĩa quạ,
Bận nên Chức Nữ hẹn qua đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời