Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 09/10/2008 12:26

王十二兄與畏之員外相訪,見招小飲,時予以悼亡日近,不去,因寄

謝傅門庭舊末行,
今朝歌管屬檀郎。
更無人處簾垂地,
欲拂塵時簟竟床。
嵇氏幼男猶可憫,
左家嬌女豈能忘?
愁霖腹疾俱難遣,
萬里西風夜正長。

 

Vương thập nhị huynh dữ Uý Chi viên ngoại tương phỏng, kiến chiêu tiểu ẩm, thì dư dĩ điệu vong nhật cận, bất khứ, nhân ký

Tạ phó môn đình cựu mạt hàng,
Kim triêu ca quản thuộc đàn lang.
Cánh vô nhân xứ liêm thuỳ địa,
Dục phất trần thì điệm cánh sàng.
Kê thị ấu nam do khả mẫn,
Tả gia kiều nữ khởi năng vong?
Sầu lâm phúc tật câu nan khiển,
Vạn lý tây phong dạ chính trường.


Uý Chi là tự của Hàn Chiêm 韓瞻.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Sân Tạ khi xưa đứng cuối hàng
Sáng nay đàn sáo thuộc nơi chàng
Vắng người chốn cũ rèm buông đất
Phẩy bụi giờ đây chiếu thõng giường
Con dại họ Kê thương xót lắm
Gái thơ nhà Tả há quên chăng
Bụng đau không ngớt mưa tầm tã
Gió lộng đêm thâu vạn dặm trường

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Xưa nơi dinh Tạ hạng tầm thường,
Nay sớm vì chàng nhạc trổi giương.
Vắng lặng, người đi rèm chấm đất,
Phất phơ, bụi phủi chiếu ngay giường.
Gái ngoan họ Tạ chưa xao lãng,
Trai trẻ nhà Kê mãi xót thương.
Chột bụng mưa thu buồn khó giải,
Gió tây muôn dặm lạnh đêm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vốn hàng cuối trong nhà Tạ phó
Nay sáo đàn vui mở Đàn Lang
Nơi không người ở rèm buông
Chiếu đầy bụi phủ trên giường rũ đi
Con trai nhỏ họ Kê đáng xót
Tả gái xinh quên được hay sao?
Mưa thu đau bụng cồn cào
Gió tây muôn dặm đêm vào dài ghê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Xưa dinh Tạ phó chức tầm thường
Nay sáng đàn ca chàng đảm đương
Chốn ấy không người màn phủ đất
Giờ đây sạch bụi chiếu che giường
Gái xinh nhà Tả duyên đành phụ
Trai nhỏ họ Kê phận đáng thương
Xót bụng, dầm mưa cam chịu vậy
Gió Tây muôn dặm lạnh đêm trường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sân Tạ hàng sau đã bấy nay
Đàn ca chàng rể sớm hôm này
Rèm buông sát đất người đâu vắng
Chiếu trải trên giường bụi rũ bay
Trai bé họ Kê thương xót nhỉ
Gái xinh nhà Tả khó quên thay
Mưa thu, đau bụng làm sao được
Muôn dặm đêm dài ngọn gió tây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khi xưa sân Tạ cuối hàng,
Sáng nay đàn sáo nơi chàng nghe vương.
Vắng người chốn cũ rèm buông,
Giờ đây phẩy bụi còn vương chiếu giường.
Họ Kê con dại xót thương,
Gái thơ nhà Tả há thường quên sao.
Mưa dầm không ngớt bụng đau,
Gió tây vạn dặm đêm thâu thật dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời