Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Vãn Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 10/05/2010 04:03

無題(八歲偷照鏡)

八歲偷照鏡,
長眉已能畫。
十歲去踏青,
芙蓉作裙衩。
十二學彈箏,
銀甲不曾卸。
十四藏六親,
懸知猶未嫁。
十五泣春風,
背面鞦韆下。

 

Vô đề (Bát tuế thâu chiếu kính)

Bát tuế thâu chiếu kính,
Trường my dĩ năng hoạ.
Thập tuế khứ đạp thanh,
Phù dung tác quần xái.
Thập nhị học đàn tranh,
Ngân giáp bất tằng tá.
Thập tứ tàng lục thân,
Huyền tri do vị giá.
Thập ngũ khấp xuân phong,
Bối diện thu thiên hạ.

 

Dịch nghĩa

Tám tuổi trộm soi gương,
Mài dài đã biết vẽ.
Mười tuổi đi đạp thanh,
Biết dùng hoa phù dung trang điểm trên quần.
Mười hai tuổi học chơi đàn,
Móng bạc gẩy đàn chưa từng tháo rời tay.
Mười bốn tuổi sống trong gia đình,
Cha mẹ vẫn chưa hứa gả cho ai.
Mười lăm tuổi khóc thầm cùng gió xuân,
Úp mặt buồn tủi dưới xích đu.


Bài thơ này có ngụ ý thác tác giả tài hoa nhưng không gặp thời thi thố tài năng của mình. Vì thế Khuất Phục trong "Ngọc Khê Sinh thi ý" nói: "Thiếu niên tài sĩ chẳng gặp vận, cũng đáng oán thán lắm". Bài thơ hấp thu thủ pháp biểu hiện của dân ca, lời lẽ thanh tân hoạt bát, hàm súc ý vị.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Tám tuổi trộm soi kính,
Mày thanh biết vẽ vời.
Mười tuổi trẩy đạp thanh,
Phù dung thêu quần mới.
Đôi sáu học đàn tranh,
Móc bạc chưa từng cởi.
Mười bốn giữa lục thân,
Còn treo chưa chổ gởi.
Tuổi rằm khóc gió xuân,
Quay lưng xích đu tủi.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Soi gương năm lên tám,
Đã biết vẽ lông mày.
Dạo thanh khi mười tuổi,
Quần hồng cũng tập may.
Mười hai đàn luyện ngón,
Móng bạc chẳng rời tay.
Mười bốn bên cha mẹ,
Chuyện gả cưới chưa hay,
Xuân mười lăm khóc nghẹn,
Buồn úp mặt đu quay.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lên tám trộm soi gương
Tập tành tô mày liễu
Trẩy đạp thanh: mười tuổi
Quần mới biết thêu hoa
Mười hai học tỳ bà
Móc ngọc chẳng rời ngón
Bên cha mẹ, mười bốn
Chưa định việc hôn nhân
Mười lăm khóc gió xuân
Xích đu buồn úp mặt.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới tám tuổi biết soi gương trộm
Vẽ mày dài như bộn lớn khôn
Tuổi mười đi hội Đạp thanh
Phù dung đã biết thêu quanh ống quần
Mười hai tuổi đàn tranh theo học
Siêng không rời móng bạc gẩy đàn
Mười bốn sống ẩn gia đình
Còn treo giá đó chưa dành cho ai
Mười lăm xuân đến khóc dài
Xích đu úp mặt rung vai sụt sùi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Tám tuổi trộm gương lành
Kẽ chân mày sành sõi
Lên mười dự đạp thanh
Phù dung thêu quần mới
Mười hai học đàn tranh
Móng bạc đeo không mỏi
Mười bốn nương gia đình
Giá ngọc chưa ai hỏi
Mười lăm hận xuân tình
Úp mặt bên đu tủi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Soi gương trộm tám tuổi rồi,
Mày dài đã biết vẽ vời tuổi xanh.
Tuổi mười đã trẩy đạp thanh,
Biết dùng trang điểm phù dung trên quần.
Mười hai tuổi học chơi đàn,
Gẩy đàn móng bạc chưa lần rời tay.
Tuổi mười bốn sống nhà đây,
Mẹ cha chưa hứa gả ai cho rồi.
Mười lăm tuổi khóc thầm thôi,
Gió xuân úp mặt buồn ngồi xích đu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời