Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/07/2010 00:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như vào 11/07/2010 00:43

人欲

人欲天從竟不疑,
莫言圓蓋便無私。
秦中久已烏頭白,
卻是君王未備知。

 

Nhân dục

Nhân dục thiên tòng cánh bất nghi,
Mạc ngôn viên cái tiện vô tư.
Tần trung cửu dĩ ô đầu bạch,
Khước thị quân vương vị bị tri.

 

Dịch nghĩa

Người ta muốn thì trời chiều theo là điều không còn nghi ngờ gì nữa,
Chớ nói rằng ông trời công bằng không hề thiên vị.
Đầu quạ ở nước Tần từ lâu đã nbạc trắng hết rồi,
Vậy mà nhà vua là vẫn không biết gì thôi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Quang Trường

Kẻ muốn trời chiều chẳng thể nghi,
Đất trời ai bảo rất vô tư?
Nước Tần đầu quạ từ lâu bạc,
Chỉ tại quân vương chẳng biết gì.


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lam Điền

Rõ ràng trời vốn chiều dân,
Ai rằng xanh nọ công bằng như nhau?
Đất Tần đầu quạ bạc phau,
Chỉ riêng vua vẫn như đâu biết gì!


Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Người muốn trời chiều việc chẳng nghi
Chớ rằng trời đất có tình chi
Quạ Tần đầu bạc từ lâu lắm
Đáng trách nhà vua chẳng biết gì

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Trời thuận lòng dân chẳng thể ngờ
Đất trời chớ bảo vốn vô tư
Quạ Tần đầu đã từ xưa bạc
Chuyện ấy nhà vua nào biết cho

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người ta muốn thì trời cho vậy
Chớ nói trời thiên vị vô tư
Nước Tần đầu quạ bạc phơ
Riêng nhà vua vẫn như chưa biết gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời theo ý muốn người không ngờ,
Chớ nói trời công bằng ngó lơ.
Đầu quạ nước Tần lâu bạc trắng,
Vậy mà vua vẫn tính ơ hờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Người muốn trời theo chẳng phải ngờ
Chớ khen trời thế vẫn vô tư
Ở Tần đầu quạ trắng bao thuở
Mà đấng quân vương chẳng biết gì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời