吳宮

龍檻沉沉水殿清,
禁門深掩斷人聲。
吳王宴罷滿宮醉,
日暮水漂花出城。

 

Ngô cung

Long hạm trầm trầm thuỷ điện thanh,
Cấm môn thâm yểm đoạn nhân thanh.
Ngô vương yến bãi mãn cung tuý,
Nhật mộ thuỷ phiêu hoa xuất thành.

 

Dịch nghĩa

Hiên rồng tịch mịch, điện trên nước vắng vẻ,
Cửa vào cung cấm đóng kín, không một tiếng người.
Xưa khi vua Ngô đãi tiệc xong, ai cũng say khướt,
Chiều nay chỉ còn hoa rơi trôi theo lạch ra khỏi thành.


Ngô cung tức hoàng cung nước Ngô xây cuối thời Xuân Thu, nay ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Khi tác giả lại chơi thì đã trải qua 12 thế kỷ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiên tịch mịch, điện ao thanh vắng
Cửa cấm cung đóng lặng tiếng người
Tiệc xưa say khướt nơi nơi
Chiều nay nước cuốn hoa rơi khỏi thành

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Cửa Cấm cài sâu vắng tiếng người
Hiên rồng tịch mịch, điện im hơi
Cung Ngô tàn tiệc đều say khướt
Trời tối, ngoài thành hoa nỗi trôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tịch mịch hiên rồng, điện vắng người,
Cửa vào cung cấm lặng im hơi.
Vua Ngô đãi tiệc đều say khướt,
Chiều tối chỉ còn hoa nổi trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Lặng lẽ hiên rồng nước điện trong
Khoá sâu cửa cấm tiếng người không
Vua ngô tàn tiệc cung say cả
Nước chảy hoa trôi bóng xế buông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời