31/03/2023 20:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngô cung
吳宮

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 08:12

 

Nguyên tác

龍檻沉沉水殿清,
禁門深掩斷人聲。
吳王宴罷滿宮醉,
日暮水漂花出城。

Phiên âm

Long hạm trầm trầm thuỷ điện thanh,
Cấm môn thâm yểm đoạn nhân thanh.
Ngô vương yến bãi mãn cung tuý,
Nhật mộ thuỷ phiêu hoa xuất thành.

Dịch nghĩa

Hiên rồng tịch mịch, điện trên nước vắng vẻ,
Cửa vào cung cấm đóng kín, không một tiếng người.
Xưa khi vua Ngô đãi tiệc xong, ai cũng say khướt,
Chiều nay chỉ còn hoa rơi trôi theo lạch ra khỏi thành.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hiên tịch mịch, điện ao thanh vắng
Cửa cấm cung đóng lặng tiếng người
Tiệc xưa say khướt nơi nơi
Chiều nay nước cuốn hoa rơi khỏi thành
Ngô cung tức hoàng cung nước Ngô xây cuối thời Xuân Thu, nay ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô. Khi tác giả lại chơi thì đã trải qua 12 thế kỷ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ngô cung