Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 10/02/2006 06:33

龍池

龍池賜酒敞雲屏,
羯鼓聲高眾樂停。
夜半宴歸宮漏永,
薛王沉醉壽王醒。

 

Long Trì

Long Trì tứ tửu thưởng vân bình
Kiệt cổ thanh cao chúng nhạc đình
Dạ bán yến quy cung lậu vĩnh
Tiết vương trầm túy Thọ vương tinh.

 

Dịch nghĩa

Ở dinh Long Trì, nhà vua ban rượu, mở rộng bình phong vẽ mây
Tiếng trống Kiệt nổi lên, các thứ âm nhạc đều im bặt
Nửa đêm tan tiệc về, giọt đồng hồ trong cung nhỏ mãi
Tiết vương đã say vùi, chỉ có Thọ vương còn tỉnh.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Long Trì ban rượu mở bình phong
Tiếng trống vang lên, tiếng nhạc ngừng
Đêm khuya khắc lậu triền miên nhỏ
Tiết đã say vùi, Thọ thức chong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Long Trì thưởng rượu tưng bừng
Trống khua vang vọng, nhạc dừng chơi vơi.
Nửa đêm khắc lậu tiệc rời,
Tiết đà say ngất, Thọ thời tỉnh tươi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ao Long Trì đức vua thết rượu
Trống Yết vang, đàn sáo tạm ngừng
Nửa đêm tan tiệc về cung
Tiết vương say khướt, Thọ vương tỉnh buồn
.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Long Trì thưởng rượu ngắm tranh mây
Tiếng nhạc dừng ngang, trống giục dày
Rời tiệc nửa đêm, đồng nhỏ giọt
Thọ vương vẫn tỉnh, Tiết vương say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Long Trì ban rượu mở rèm mây
Tiếng trống vang lên nhạc bặt ngay
Tiệc mãn nửa đêm, hồ nhỏ giọt
Thọ vương còn tỉnh, Tiết vương say

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Long Trì, ban rượu, mở tranh mây,
Trống Kiệt nổi lên nhạc đều bặt ngay.
Tan tiệc giọt đồng cung nhỏ mãi,
Thọ vương tỉnh rượu,Tiết vương say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tường mây mở Long Trì ban rượu
Mọi nhạc ngừng trồng Yết vút lên
Tan tiệc nửa đêm đồng nhỏ giọt
Thọ Vương tỉnh Tiết Vương say mềm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời