07/07/2022 09:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Long Trì
龍池

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2006 06:33

 

Nguyên tác

龍池賜酒敞雲屏,
羯鼓聲高眾樂停。
夜半宴歸宮漏永,
薛王沉醉壽王醒。

Phiên âm

Long Trì tứ tửu thưởng vân bình
Kiệt cổ thanh cao chúng nhạc đình
Dạ bán yến quy cung lậu vĩnh
Tiết vương trầm túy Thọ vương[1] tinh.

Dịch nghĩa

Ở dinh Long Trì, nhà vua ban rượu, mở rộng bình phong vẽ mây
Tiếng trống Kiệt nổi lên, các thứ âm nhạc đều im bặt
Nửa đêm tan tiệc về, giọt đồng hồ trong cung nhỏ mãi
Tiết vương đã say vùi, chỉ có Thọ vương còn tỉnh.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Long Trì ban rượu mở bình phong
Tiếng trống vang lên, tiếng nhạc ngừng
Đêm khuya khắc lậu triền miên nhỏ
Tiết đã say vùi, Thọ thức chong.
[1] Thọ vương Lý Mạo là con trai Đường Huyền Tông. Dương quý phi nguyên trước là vương phi của Thọ vương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Long Trì