聖善閣送裴迪入京

雲華滿高閣,
苔色上鉤欗。
藥草空階靜,
梧桐返照寒。
清吟可愈疾,
攜手暫同歡。
墜葉和金磬,
饑烏鳴露盤。
伊流惜東別,
灞水向西看。
舊托含香署,
雲霄何足難。

 

Thánh Thiện các tống Bùi Địch nhập kinh

Vân hoa mãn cao các,
Đài sắc thượng câu lan.
Dược thảo không giai tĩnh,
Ngô đồng phản chiếu hàn.
Thanh ngâm khả dũ tật,
Huề thủ tạm đồng hoan.
Truỵ diệp hoà kim khánh,
Cơ ô minh lộ bàn.
Y lưu tích đông biệt,
Bá thuỷ hướng tây khan.
Cựu thác hàm hương thử,
Vân tiêu hà túc nan.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tuyết hoa dày gác ngất
Rêu sắc ngấn bao lan
Thược dược im thềm vắng
Ngô đồng lạnh nắng chang
Trong veo ca khỏi bệnh
Tay nắm tạm hân hoan
Lá rơi hoà nhịp khánh
Nóc chùa quạ đói ran
Dòng Y đông hận biệt
Nước Bá tây trông tràn
Xưa cậy thượng thư sảnh
Đường mây mấy gian nan


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mây hoa đầy trên gác cao,
Lan can rêu sắc ngấn bao quanh nhà.
Thược dược im thềm vắng qua,
Ngô đồng phản chiếu lạnh ra bên ngoài.
Trong veo khỏi bệnh hát hoài,
Hân hoan tạm nắm tay người cười thôi.
Nhịp kim khánh hoà lá rơi,
Nóc chùa quạ đói ran rời rạc đi.
Dòng Y đông hận biệt ly,
Nước Bá trông tràn hướng về tây phương.
Xưa cậy thượng thư sảnh thường,
Gian nan mấy khúc mây đường xa xăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời