裴迪書齋玩月之作

夜來詩酒興,
月滿謝公樓。
影閉重門靜,
寒生獨樹秋。
鵲驚隨葉散,
螢遠入煙流。
今夕遙天末,
清暉幾處愁。

 

Bùi Địch thư trai ngoạn nguyệt chi tác

Dạ lai thi tửu hứng,
Nguyệt mãn Tạ công lâu.
Ảnh bế trùng môn tĩnh,
Hàn sinh độc thụ thu.
Thước kinh tuỳ diệp tán,
Huỳnh viễn nhập yên lưu.
Kim tịch dao thiên mạt,
Thanh huy kỷ xứ sầu.

 

Dịch nghĩa

Đêm xuống nổi hứng muốn uống rượu và ngâm thơ,
Trăng sáng soi trên phòng đọc sách của họ Tạ.
Hình ảnh khép lại trước các cửa đóng kín yên tĩnh,
Một cây trơ trọi trong khí thu lạnh.
Con chim thước kinh hãi bay làm lá khô trên cành rơi,
Đom đóm bay theo dòng sương khói.
Đêm nay nơi chân trời xa,
Có vài nơi buồn trong ánh trăng trong.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đêm xuống muốn ngâm thơ uống rượu
Lầu Tạ công trăng rọi khắp nơi
Cửa im hình ảnh khép rồi
Một cây trơ trọi rã rời khí thu
Chim thước sợ bay vù lá rụng
Đom đóm bay vào vũng khói sương
Đêm nay ở chốn dặm trường
Có vài nơi hẳn buồn thương trăng vàng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đêm xuống hứng rượu thơ
Tạ lầu trăng sáng dọi
Ảnh cửa khép lặng tờ
Thu lạnh cây trơ trọi.
Chim sợ vút lá rơi
Đóm theo dòng sương khói.
Đêm nay chốn xa xôi
Trăng trong sầu khắp lối.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Tiến

Đêm nhạt thèm thơ rượu,
Trăng đãi phòng Tạ thư.
Cửa khép ru cảnh ngủ,
Cây nào run gió thu.
Thước giật mình rơi lá,
Đóm lập loè gieo sương.
Đêm nay chân trời lạ,
Buồn mấy soi trăng gương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời