29/11/2022 08:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh Thiện các tống Bùi Địch nhập kinh
聖善閣送裴迪入京

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 22:48

 

Nguyên tác

雲華滿高閣,
苔色上鉤欗。
藥草空階靜,
梧桐返照寒。
清吟可愈疾,
攜手暫同歡。
墜葉和金磬,
饑烏鳴露盤。
伊流惜東別,
灞水向西看。
舊托含香署,
雲霄何足難。

Phiên âm

Vân hoa mãn cao các,
Đài sắc thượng câu lan.
Dược thảo không giai tĩnh,
Ngô đồng phản chiếu hàn.
Thanh ngâm khả dũ tật,
Huề thủ tạm đồng hoan.
Truỵ diệp hoà kim khánh,
Cơ ô minh lộ bàn.
Y lưu tích đông biệt,
Bá thuỷ hướng tây khan.
Cựu thác hàm hương thử,
Vân tiêu hà túc nan.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Tuyết hoa dày gác ngất
Rêu sắc ngấn bao lan
Thược dược im thềm vắng
Ngô đồng lạnh nắng chang
Trong veo ca khỏi bệnh
Tay nắm tạm hân hoan
Lá rơi hoà nhịp khánh
Nóc chùa quạ đói ran
Dòng Y đông hận biệt
Nước Bá tây trông tràn
Xưa cậy thượng thư sảnh
Đường mây mấy gian nan
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Thánh Thiện các tống Bùi Địch nhập kinh